010770799; 055020450; 095020450

Երաշխիք

Երաշխիքով լամպերի փոխանակման կարգը


  1. Վաճառքից հետո 1 տարվա ընթացքում վնասված լամպերի փոխանակումը կատարվում է Վանթյան 61ա հասցեում գտնվող HRASHQ.AM-ի գրասենյակում։

  2. Փոխանակման համար ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է ներկայացնել ՀԴՄ և երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև լամպերի տուփերը։

  3. Հնարավոր է նաև պատվիրել փոխանակման առաքում։ Առաքումը վճարովում է ըստ հետևյալ գնացուցակի անկախ նրանից, թե գնման ժամանակ առաքում իրականացվել է թե ոչ։

  4. Երաշխիքային փոխանակման ենթակա չեն լամպեր, որոնց մոտ առկա են՝ ա․ Մեխանիկական վնասվածքներ (ճաքեր, կոտրվածքներ, այլ մեխանիկական ազդեցության հետքեր) բ․ Հեղուկի կամ այլ նույթերի հետքեր գ․ Ջերմային ազդեցության հետքեր, փոփոխված գույն և այլն դ․ Լամպերի օգտագործումը՝ արտադրողի կողմից չնախատեսված ռեժիմներում և պայմաններում

  5. ECOLA ապրանքանիշը իրավունք է վերապահում սեփական հայեցողությամբ փոփոխություններ կատարել երաշխիքային պայմաններում