055020450; 095020450

LED լամպեր

ECOLA և REV-RITTER ԼԷԴ լամպեր, լուսատուներ և ջահեր պաշտոնական ներկայացուցչից

Մեծածախ  գներ, ՆՎԵՐ ԱՌԱՔՈՒՄ ՀայՓոստով Հայաստանի տարածքով մեկ


-33%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire կոնուս 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire կոնուս 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

2990 AMD 2010 AMD -33%

-29%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire Գնդաձև 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire Գնդաձև 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

3290 AMD 2330 AMD -29%

-37%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 5W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 5W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

2250 AMD 1410 AMD -37%

-31%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Ադամանդարձև 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Ադամանդարձև 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV
-33%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Բյուրեղ 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Բյուրեղ 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV

4200 AMD 2800 AMD -33%

-19%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 5W, E27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 5W, E27, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 5W, E27, 2700K, REV

480 AMD 390 AMD -19%

Առկա է

480 AMD 390 AMD -19%

-14%
Լամպ Ecola Light Candle LED 6,0W 220V E14 2700K մոմ 100x37 Լամպ Ecola Light Candle LED 6,0W 220V E14 2700K մոմ 100x37

490 AMD 420 AMD -14%

-24%
Ecola Light Reflector R50 լամպ LED 7,0W 220V E14 4200K կոմպոզիտ 85x50 Ecola Light Reflector R50 լամպ LED 7,0W 220V E14 4200K կոմպոզիտ 85x50

590 AMD 450 AMD -24%

-55%
Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E14 2700K կոմպոզիտ 82x45 Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E14 2700K կոմպոզիտ 82x45

530 AMD 240 AMD -55%

-26%
Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E27 2700K կոմպոզիտ 82x45 Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E27 2700K կոմպոզիտ 82x45

530 AMD 390 AMD -26%

-35%
Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև  7W, E14, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև  7W, E14, 2700K, DECO Premium, REV

1120 AMD 730 AMD -35%

-35%
Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև 7W, E14, 4000K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև 7W, E14, 4000K, DECO Premium, REV

1120 AMD 730 AMD -35%

-45%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

2890 AMD 1600 AMD -45%

-38%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Filament Գնդաձև 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Filament Գնդաձև 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

3400 AMD 2100 AMD -38%

-24%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV

630 AMD 480 AMD -24%

Առկա է

630 AMD 480 AMD -24%

-24%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV

630 AMD 480 AMD -24%

Առկա է

630 AMD 480 AMD -24%

-24%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV

630 AMD 480 AMD -24%

Առկա է

630 AMD 480 AMD -24%

-24%
Լամպ Ecola Light Candle LED 7,0W 220V E27 2700K մոմ 100x37

620 AMD 470 AMD -24%

-23%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 2700K, REV

620 AMD 480 AMD -23%

-23%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 4000K, REV

620 AMD 480 AMD -23%

-23%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 6500K, REV

620 AMD 480 AMD -23%

-32%
Լամպ Ecola Light Candle LED 8,0W 220V E14 4000K մոմ 100x37

750 AMD 510 AMD -32%

-42%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV

990 AMD 570 AMD -42%

Առկա է

990 AMD 570 AMD -42%

-42%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV

990 AMD 570 AMD -42%

Առկա է

990 AMD 570 AMD -42%

-42%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV

990 AMD 570 AMD -42%

Առկա է

990 AMD 570 AMD -42%

-32%
Ecola Light Classic LED Eco լամպ 9,2W A60 220V E27 2700K 110x60

770 AMD 520 AMD -32%

-18%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27, 2700K, REV

650 AMD 530 AMD -18%

-33%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV

1200 AMD 810 AMD -33%

Առկա է

1200 AMD 810 AMD -33%

-54%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV

1200 AMD 550 AMD -54%

Առկա է

1200 AMD 550 AMD -54%

-33%
Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 2700K, REV

1200 AMD 810 AMD -33%

-33%
Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 4000K, REV

1200 AMD 810 AMD -33%

-28%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV

890 AMD 640 AMD -28%

Առկա է

890 AMD 640 AMD -28%

-28%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV

890 AMD 640 AMD -28%

Առկա է

890 AMD 640 AMD -28%

-28%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 4000K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 4000K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 4000K REV

890 AMD 640 AMD -28%

Առկա է

890 AMD 640 AMD -28%

-28%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV

890 AMD 640 AMD -28%

Առկա է

890 AMD 640 AMD -28%

-16%
Ecola Light Reflector R63 լամպ LED 11,0W 220V E27 2800K կոմպոզիտ 102x63

890 AMD 750 AMD -16%

-15%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 2700K, REV

920 AMD 780 AMD -15%

-15%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 4000K, REV

920 AMD 780 AMD -15%

-15%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 13W, Е27, 6500K, REV

920 AMD 780 AMD -15%

-26%
Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 2700K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60 Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 2700K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60

1050 AMD 780 AMD -26%

-18%
Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60 Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60

950 AMD 780 AMD -18%

-15%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 2700K, REV

1050 AMD 890 AMD -15%

-48%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 4000K, REV

1050 AMD 550 AMD -48%

-15%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 6500K, REV

1050 AMD 890 AMD -15%

-15%
Ecola Light Classic LED լամպ 17W A60 220-240V E27 2700K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 122x65

1100 AMD 940 AMD -15%

-6%
Ecola Light Classic LED լամպ 17W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 122x65 Ecola Light Classic LED լամպ 17W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 122x65

1000 AMD 940 AMD -6%

-18%
Լամպ Ecola Classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 6500K  կոմպոզիտ 130x65 Լամպ Ecola Classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 6500K  կոմպոզիտ 130x65

1200 AMD 990 AMD -18%

-17%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 2700K, REV

1320 AMD 1100 AMD -17%

-17%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 4000K, REV

1320 AMD 1100 AMD -17%

-17%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 6500K, REV

1320 AMD 1100 AMD -17%

-13%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 2700K, REV

1490 AMD 1300 AMD -13%

-13%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 4000K, REV

1490 AMD 1300 AMD -13%

-13%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև Ra80 25W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև Ra80 25W, Е27, 6500K, REV

1490 AMD 1300 AMD -13%

-38%
Լամպ Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 152x72 Լամպ Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 152x72

4500 AMD 2800 AMD -38%

-40%
Լամպ Ecola Corn LED Premium 27,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 220x85 Լամպ Ecola Corn LED Premium 27,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 220x85

5500 AMD 3300 AMD -40%

-43%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV

2790 AMD 1600 AMD -43%

Առկա է

2790 AMD 1600 AMD -43%

-43%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 4000K 200х120 Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 4000K 200х120

4900 AMD 2800 AMD -43%

-43%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 200х120 Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 200х120

4900 AMD 2800 AMD -43%

-6%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV

3400 AMD 3200 AMD -6%

Առկա է

3400 AMD 3200 AMD -6%

-29%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV

6900 AMD 4900 AMD -29%

Առկա է

6900 AMD 4900 AMD -29%

-35%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 50W 220V ունիվերս. E27/E40 4000K 220x120 Լամպ Ecola High Power LED Premium 50W 220V ունիվերս. E27/E40 4000K 220x120

6500 AMD 4200 AMD -35%

-35%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 50W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 220х130 Լամպ Ecola High Power LED Premium 50W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 220х130

6500 AMD 4200 AMD -35%

-35%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 150W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 280х180

18500 AMD 12000 AMD -35%

-29%
Ecola Light MR16 լամպ LED 5,0W 220V GU5.3 4200K կոմպոզիտ 48x50 Ecola Light MR16 լամպ LED 5,0W 220V GU5.3 4200K կոմպոզիտ 48x50

550 AMD 390 AMD -29%

-24%
Ecola Light MR16 լամպ LED 5,4W 220V GU5.3 4200K փայլատ 48x50

590 AMD 450 AMD -24%

-20%
ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 2800K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50 ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 2800K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50

650 AMD 520 AMD -20%

-20%
ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 4200K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50 ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 4200K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50

650 AMD 520 AMD -20%

-17%
Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV

Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV

980 AMD 810 AMD -17%

Առկա է

980 AMD 810 AMD -17%

-17%
Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV

980 AMD 810 AMD -17%

Առկա է

980 AMD 810 AMD -17%

-12%
Լամպ լուսադիոդային MR16 LED 10,0W 220V GU5.3 4200K փայլատ 51x50 Լամպ լուսադիոդային MR16 LED 10,0W 220V GU5.3 4200K փայլատ 51x50
-25%
Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 2800K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 2800K փայլատ 27x75

800 AMD 600 AMD -25%

-25%
Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 4200K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 4200K փայլատ 27x75

800 AMD 600 AMD -25%

-17%
Ecola Light GX53 լամպ LED 10,0W 220V 4200K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 10,0W 220V 4200K փայլատ 27x75

960 AMD 800 AMD -17%

-23%
Լուսադիոդային լամպ GX53 10W, 4000K, REV Լուսադիոդային լամպ GX53 10W, 4000K, REV

1100 AMD 850 AMD -23%

-17%
Ecola Light GX53 լամպ LED 11,5W 220V 6400K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 11,5W 220V 6400K փայլատ 27x75

1150 AMD 950 AMD -17%

-80%
Լամպ լուսադիոդային Ecola GX53 LED Premium 14,5W Tablet 220V 2800K 75x41 Լամպ լուսադիոդային Ecola GX53 LED Premium 14,5W Tablet 220V 2800K 75x41
-18%
Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սպիտակ, 38x106 Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սպիտակ, 38x106
-18%
Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սև խրոմ, 38x106 Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սև խրոմ, 38x106
-18%
Ներկառուցվող լուսատուն Ecola GX53 H4 համար, Խրոմ, 38x106 Ներկառուցվող լուսատուն Ecola GX53 H4 համար, Խրոմ, 38x106
Ցուցադրված է 1-ից մինչ 100-ը 238-ից (Ընդամենը 3 էջ)