055020450; 095020450

LED լամպեր

ECOLA և REV-RITTER ԼԷԴ լամպեր, լուսատուներ և ջահեր պաշտոնական ներկայացուցչից

Մեծածախ  գներ, ՆՎԵՐ ԱՌԱՔՈՒՄ ՀայՓոստով Հայաստանի տարածքով մեկ


-24%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire կոնուս 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire կոնուս 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

4020 AMD 3070 AMD -24%

-22%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire Գնդաձև 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Wire Գնդաձև 2W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

4660 AMD 3620 AMD -22%

-37%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 5W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 5W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

2900 AMD 1820 AMD -37%

-25%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Ադամանդարձև 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Ադամանդարձև 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV
-27%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Բյուրեղ 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE GOLD FILAMENT Բյուրեղ 5W, E27, 2200K, DECO Premium, REV

5420 AMD 3970 AMD -27%

-19%
Լամպ Ecola Light Candle LED 6,0W 220V E14 2700K մոմ 100x37 Լամպ Ecola Light Candle LED 6,0W 220V E14 2700K մոմ 100x37

790 AMD 640 AMD -19%

-18%
Ecola Light Reflector R50 լամպ LED 7,0W 220V E14 4200K կոմպոզիտ 85x50 Ecola Light Reflector R50 լամպ LED 7,0W 220V E14 4200K կոմպոզիտ 85x50

830 AMD 680 AMD -18%

-56%
Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E14 2700K կոմպոզիտ 82x45 Ecola Light Globe լամպ LED 7,0W G45 220V E14 2700K կոմպոզիտ 82x45

540 AMD 240 AMD -56%

-40%
Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև  7W, E14, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ FILAMENT մոմաձև  7W, E14, 2700K, DECO Premium, REV

1680 AMD 1010 AMD -40%

-36%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Filament Wire կոնուս 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

3300 AMD 2120 AMD -36%

-22%
Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Filament Գնդաձև 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV Լամպ ԼԷԴ VINTAGE Copper Filament Գնդաձև 7W, E27, 2700K, DECO Premium, REV

4140 AMD 3220 AMD -22%

-32%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 2700K, REV

990 AMD 670 AMD -32%

Առկա է

990 AMD 670 AMD -32%

-32%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W E14, 4000K, REV

990 AMD 670 AMD -32%

Առկա է

990 AMD 670 AMD -32%

-40%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 7W, E14, 6500K, REV

1110 AMD 670 AMD -40%

Առկա է

1110 AMD 670 AMD -40%

-20%
Լամպ Ecola Light Candle LED 7,0W 220V E27 2700K մոմ 100x37

790 AMD 630 AMD -20%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 2700K, REV

1060 AMD 640 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 4000K, REV

1060 AMD 640 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 7W, Е27, 6500K, REV

1060 AMD 640 AMD -40%

-46%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 2700K, REV

1450 AMD 780 AMD -46%

Առկա է

1450 AMD 780 AMD -46%

-40%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 4000K, REV

1290 AMD 780 AMD -40%

Առկա է

1290 AMD 780 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 9W, E14, 6500K, REV

1290 AMD 780 AMD -40%

Առկա է

1290 AMD 780 AMD -40%

-19%
Ecola Light Classic LED Eco լամպ 9,2W A60 220V E27 2700K 110x60

850 AMD 690 AMD -19%

-19%
Լամպ Ecola Globe LED Premium 10,0W G45 220V E14 4000K գունդ կոմպոզիտ 82x45
-17%
Լամպ Ecola Globe LED Premium 10,0W G45 220V E14 6000K գունդ կոմպոզիտ 82x45
-17%
Լեդ լամպ Ecola candle   LED Premium 10,0W 220V E14 4000K մոմ (կոմպոզիտ) 100x37
-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27, 2700K, REV

1130 AMD 680 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27,4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27,4000K, REV

1130 AMD 680 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27,6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 10W, Е27,6500K, REV

1130 AMD 680 AMD -40%

-69%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 2700K, REV

1800 AMD 550 AMD -69%

Առկա է

1800 AMD 550 AMD -69%

-69%
Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ Մոմաձև 11W, E14, 4000K, REV

1800 AMD 550 AMD -69%

Առկա է

1800 AMD 550 AMD -69%

-40%
Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ Մոմ թելաձև 11W, E14, 2700K, REV

1620 AMD 980 AMD -40%

-32%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E14, 2700K REV

1300 AMD 880 AMD -32%

Առկա է

1300 AMD 880 AMD -32%

-35%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 2700K REV

1350 AMD 880 AMD -35%

Առկա է

1350 AMD 880 AMD -35%

-35%
Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV

Լամպ ԼԷԴ գունդ G45 11W, E27, 6500K REV

1350 AMD 880 AMD -35%

Առկա է

1350 AMD 880 AMD -35%

-17%
Ecola Light Reflector R63 լամպ LED 11,0W 220V E27 2800K կոմպոզիտ 102x63

1300 AMD 1080 AMD -17%

-17%
Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 2700K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60 Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 2700K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60

1300 AMD 1080 AMD -17%

-17%
Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60 Ecola Classic LED Premium 15W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 120x60

1300 AMD 1080 AMD -17%

-63%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 4000K, REV

1490 AMD 550 AMD -63%

-63%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 16W, Е27, 6500K, REV

1490 AMD 550 AMD -63%

-18%
Ecola Light Classic LED լամպ 17W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 122x65 Ecola Light Classic LED լամպ 17W A60 220-240V E27 6500K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 122x65

1550 AMD 1270 AMD -18%

-17%
Լամպ Ecola Classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 6500K  կոմպոզիտ 130x65 Լամպ Ecola Classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 6500K  կոմպոզիտ 130x65

1940 AMD 1610 AMD -17%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 2700K, REV

1890 AMD 1140 AMD -40%

-40%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 4000K, REV

1890 AMD 1140 AMD -40%

-39%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև A60 20W, Е27, 6500K, REV

1870 AMD 1140 AMD -39%

-44%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 2700K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 2700K, REV

2470 AMD 1380 AMD -44%

-44%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև RA80 25W, Е27, 4000K, REV

2470 AMD 1380 AMD -44%

-44%
Լամպ ԼԷԴ տանձաձև Ra80 25W, Е27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ տանձաձև Ra80 25W, Е27, 6500K, REV

2470 AMD 1380 AMD -44%

-17%
Լամպ Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 152x72 Լամպ Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 152x72

7560 AMD 6300 AMD -17%

-17%
Լամպ Ecola Corn LED Premium 27,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 220x85 Լամպ Ecola Corn LED Premium 27,0W 220V E27 4000K եգիպտացորեն 220x85

8450 AMD 7040 AMD -17%

-69%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 30 W, E27, 6500K, REV

4200 AMD 1290 AMD -69%

Առկա է

4200 AMD 1290 AMD -69%

-17%
Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 200х120 Լամպ Ecola High Power LED Premium 40W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 200х120

4950 AMD 4090 AMD -17%

-31%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 40 W, E27, 6500K, REV

5100 AMD 3540 AMD -31%

Առկա է

5100 AMD 3540 AMD -31%

-49%
Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV

Լամպ ԼԷԴ PowerMax 50 W, E27, 6500K, REV

9900 AMD 5030 AMD -49%

Առկա է

9900 AMD 5030 AMD -49%

-56%
Ecola Light MR16 լամպ LED 5,0W 220V GU5.3 4200K կոմպոզիտ 48x50 Ecola Light MR16 լամպ LED 5,0W 220V GU5.3 4200K կոմպոզիտ 48x50

880 AMD 390 AMD -56%

-17%
Ecola Light MR16 լամպ LED 5,4W 220V GU5.3 4200K փայլատ 48x50

940 AMD 780 AMD -17%

-17%
ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 2800K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50 ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 2800K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50

940 AMD 780 AMD -17%

-17%
ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 4200K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50 ECOLA LIGHT MR16 ԼԱՄՊ LED 7,0W 220V GU5.3 4200K ԿՈՄՊՈԶԻՏ 48X50

940 AMD 780 AMD -17%

-18%
Լամպ լուսադիոդային Ecola MR16 LED 8,0W 220V GU53 4200K փայլատ 51x50 Լամպ լուսադիոդային Ecola MR16 LED 8,0W 220V GU53 4200K փայլատ 51x50
-45%
Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV

Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 3000K, REV

1500 AMD 820 AMD -45%

Առկա է

1500 AMD 820 AMD -45%

-45%
Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV

Լամպ ԼԷԴ MR16 9W, GU5.3, 4000K, REV

1500 AMD 820 AMD -45%

Առկա է

1500 AMD 820 AMD -45%

-17%
Լամպ լուսադիոդային MR16 LED 10,0W 220V GU5.3 4200K փայլատ 51x50 Լամպ լուսադիոդային MR16 LED 10,0W 220V GU5.3 4200K փայլատ 51x50

1290 AMD 1070 AMD -17%

-45%
Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 2800K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 8,0W 220V 2800K փայլատ 27x75

890 AMD 490 AMD -45%

-17%
Ecola Light GX53 լամպ LED 11,5W 220V 6400K փայլատ 27x75 Ecola Light GX53 լամպ LED 11,5W 220V 6400K փայլատ 27x75

1160 AMD 960 AMD -17%

-77%
Լամպ լուսադիոդային Ecola GX53 LED Premium 14,5W Tablet 220V 2800K 75x41 Լամպ լուսադիոդային Ecola GX53 LED Premium 14,5W Tablet 220V 2800K 75x41
-62%
Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սև խրոմ, 38x106 Ներկառուցվող լուսատու Ecola GX53 H4 համար, Սև խրոմ, 38x106
-62%
Ներկառուցվող լուսատուն Ecola GX53 H4 համար, Խրոմ, 38x106 Ներկառուցվող լուսատուն Ecola GX53 H4 համար, Խրոմ, 38x106

1300 AMD 490 AMD -62%

-17%
Լամպ Ecola LED Downlight 15W 220V 4200K 195x20: Կլոր, ներկառուցվող: Լամպ Ecola LED Downlight 15W 220V 4200K 195x20: Կլոր, ներկառուցվող:

3600 AMD 2990 AMD -17%

-17%
Լամպ Ecola LED Downlight 18W 220V 4200K 225x225x20: Կլոր, ներկառուցվող: Լամպ Ecola LED Downlight 18W 220V 4200K 225x225x20: Կլոր, ներկառուցվող:
-17%
Լեդ Վահանակ Ecola Պրիզմա, կոճով 50W 220V 4200K, 595x595x19 Լեդ Վահանակ Ecola Պրիզմա, կոճով 50W 220V 4200K, 595x595x19

14610 AMD 12170 AMD -17%

-29%
Լեդ Վահանակ REV-RITTER, 40W 220V 4000K, 595x595x25 Լեդ Վահանակ REV-RITTER, 40W 220V 4000K, 595x595x25

16000 AMD 11320 AMD -29%

-58%
Լուսարձակ LED 20W 6500K IP65 duwi Լուսարձակ LED 20W 6500K IP65 duwi

Լուսարձակ LED 20W 6500K IP65 duwi

4000 AMD 1700 AMD -58%

Առկա է

4000 AMD 1700 AMD -58%

-17%
Լեդ Վահանակ Ecola Բարակ, Կոճով 40W 220V 4200K, 595x595x9 Լեդ Վահանակ Ecola Բարակ, Կոճով 40W 220V 4200K, 595x595x9

15000 AMD 12380 AMD -17%

Ցուցադրված է 1-ից մինչ 100-ը 191-ից (Ընդամենը 2 էջ)